“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 2,501 คน เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย

“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 2,501 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,501 ราย จากต่างประเทศ - ราย เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (11 มิ.ย.2565) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,501 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,501 ราย และจากต่างประเทศ – ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,258,954 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,917 ราย หายป่วยสะสม 2,259,469 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,112 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย เสียชีวิตสะสม 8,616 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 639 ราย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "COVID-19 กรมประซาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 11 มิถุนายน 2565 หายป่วยวันนี้ +2,917 หายป่วยสะสม ตังแต่ มกราคม 2565 2,259,469 จำนวนผู้ป่วยใหม่วันนี้ +2,501 ผู้ป่วยในประเทศ ผู้ป่วยจากต่างประเทศ +2,501 ป่วยสะสม ตั้งแต่1 มกราคม 2565 2,258,954 กำลังรักษา 24,112 24, ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 639 นการณ์ สรุปสถานการณ์ ศูนย์ข้อมูล f ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เสียชีวิตเพิ่ม 28 เสียชีวิตสะสม 1มกราคม2565 8,616 สายด่วน1 EOCกระทรวงสาธารณสุข"

Back to top button