จับตา! ครม.ถกมาตรการค่าครองชีพ-ท่าที “กนกวรรณ” ไขก๊อกรัฐมนตรีปมรุกป่า

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ต้อวงจับตาความเคลื่อนไหวพรรคแกนนำ หลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดน ปปช.ชี้มูลความผิด ขณะคมนาคมเสนอขออนุมัติก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา และแนวทางการดูแลค่าครองชีพของประชาชนหลังราคาดีเซลแตะ 35  บาท/ลิตร


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ต้องจับตาการเข้าร่วมประชุมของนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลังมีกระแสข่าวการเตรียมลาออกจากตำแหน่ง หลังถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดคดีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ และการบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี

ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้ (14 มิ.ย. 2565) ต้องจับตาแนวทางการต่อมาตรการลดค่าครองชีพ หลังจากต้องเจอปัญหาราคาน้ำมันและเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหลังประชุม ครม.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้นัดหน่วยงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมาหารือถึงมาตรการลดค่าครองชีพ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ

ด้านกระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติดําเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากแม่น้ำเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ของกรมเจ้าท่า กระทรวงการคลัง เสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565-2570

ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความ เสียหายจากอุทกภัย และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อดําเนินโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. ขอความเห็นชอบต่อการร่วมรับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ลําดับ 10 ร่างบันทึกความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกับ The Cyberspace Administration Of The People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอร่างปฏิญญาสําหรับการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW) ครั้งที่ 1 (First Meeting of states Parties – 1MSP) และการปรับลดพื้นที่อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Back to top button