“ขนส่งทางบก” เสนอรัฐออกคูปองลดราคา “ดีเซล” 2 บ./ลิตร ช่วยรถโดยสาร

กรมการขนส่งทางบก เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสาร 6,000 คัน ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน “ดีเซล” พุ่งลิตรละ 35 บาท ด้วยการออกคูปองลดราคาดีเซล 2 บาทต่อลิตร


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 35 บาทต่อลิตร ซึ่งเต็มเพดานราคาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน.กำหนดไว้ จนเป็นผลให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการวิ่งรถระหว่างจังหวัดได้รับผลกระทบ เบื้องต้นกรมการขนส่งทางบกได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือ ในลักษณะบัตรคูปองส่วนลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาทต่อลิตร ไปยังกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้เสนอไปยังกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไป

นายจิรุตม์ ยังระบุว่า รถโดยสารที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรถหมวด 2 ที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพมหานคร ไปต่างจังหวัด และรถหมวด 3 รถที่วิ่งในเส้นทางระหว่างจังหวัด ซึ่งเป็นรถโดยสารที่วิ่งทางไกลและใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งมีจำนวนรวมกันประมาณ 6,000 คัน จากทั้งหมด 20,000 กว่าคัน ระหว่างนี้จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลชดเชยราคาค่าน้ำมันโดยใช้วิธีดังกล่าว ส่วนเรื่องการเพิ่มอัตราค่าโดยสารขอให้พิจารณาเป็นทางเลือกสุดท้าย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนต่อไป

ส่วนรถหมวด 1 ส่วนใหญ่วิ่งอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นายจิรุตม์ เชื่อว่ารถในหมวดนี้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้แก๊สธรรมชาติ (เอ็นจีวี) หรือใช้แก๊สธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี) เป็นเชื้อเพลิงหลัก และยังสามารถให้บริการในอัตราค่าโดยสารเดิมได้อยู่ อีกทั้งรถโดยสารที่จะทยอยเข้าบรรจุใหม่ในอีก 5-6 เดือนข้างหน้า ส่วนใหญ่จะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะไม่ได้ผลกระทบมากนักจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

Back to top button