ตลท. จับ KWI ติด Cash Balance เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. จับ KWI เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance เริ่ม 15 มิ.ย. – 5 ก.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) หรือ KWI เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2565 สิ้นสุดวันที่ 5 ก.ค. 2565

Back to top button