TEKA จับมือพันธมิตร “เวียดนาม” รุกลงทุน “อสังหาริมทรัพย์-รับเหมาก่อสร้าง”

TEKA การลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ Bcons ผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างในประเทศเวียดนาม


บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท Bcons Construction Investment Joint Stock Company (Bcons) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.65 โดย Bcons เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างในประเทศเวียดนาม

สำหรับวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงนี้เพื่อศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันทางธุรกิจทั้งในตลาดประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการลงทุนร่วมกันในอนาคตตามที่เห็นเหมาะสม และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.65 ถึง 17 มิ.ย.66 หรือตามที่ทั้งสองฝายจะตกลงร่วมกันให้ขยายระยะเวลาออกไป

Back to top button