“สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม” ย้ำจุดยืน “APM” ด่านหน้ากรอง SME คุณภาพสู่ตลาดทุน

“สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม” ชี้ FA ที่ดีควรมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจและทุ่มเท พร้อมย้ำจุดยืนของ APM มุ่งคัดกรอง SME ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน


นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เปิดเผยในงาน Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม EPISODE IV: STARTUP SME TO MEGATREND งานสัมมนาออนไลน์รูปแบบ Virtual LIVE แห่งปีที่ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 ว่า การที่ SMEs Startups ระดมทุนผ่านกระดานที่ 3 หรือ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท ได้มีเงินทุนจากผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในธุรกิจเอาเงินมาลงทุน เช่น venture capital สถาบันต่าง ๆ นำเงินมาลงทุน โดยการระดมทุนผ่าน LiVEx จะช่วยให้ผู้ประกอบการปรับวิธีคิด ปรับองค์กร ระบบบัญชี รูปแบบวิธีการบริหารจัดการเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

สำหรับหน้าที่ของปรึกษาทางการเงิน คือการช่วยวิเคราะห์ในเบื้องต้นโดยให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงการจัดโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งการที่จะเข้า SET, mai หรือ LiVEx สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการต้องมีความมุ่งมั่น

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ที่ดี ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ทุ่มเท มีข้อจำกัดน้อย ซึ่ง FA เป็นหนึ่งในกลไกของที่จะช่วยเหลือในการผลักดันตลาดทุน โดย APM จะช่วยคัดกรอง SME ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน

Back to top button