“สมโภชน์ อาหุนัย” ยัน EA พร้อมปรับตัวรับ “เมกะเทรนด์” กล้าสร้างสิ่งแตกต่าง

“สมโภชน์ อาหุนัย” ยัน EA กล้าคิด-พัฒนา พร้อมปรับธุรกิจสอดรับ “เมกะเทรนด์” เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และเติบโตต่อไปในอนาคต


นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยในงานBattle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม EPISODE IV: STARTUP SME TO MEGATREND งานสัมมนาออนไลน์รูปแบบ Virtual LIVE แห่งปีที่หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 ว่าบริษัทฯ เริ่มทำธุรกิจพลังงานสะอาดเพราะทุกคนจำเป็นต้องใช้ และทำธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์ใหม่ๆ ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ตอบแทนสังคม โดยฐานลูกค้าที่กว้าง ทำให้บริษัทหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า (value added) ส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อให้มีการเติบโตไปข้างหน้า บริษัทฯจะต้องทำธุรกิจที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก และสามารถเพิ่มมูลค่า (value added) ในขณะเดียวกันต้องเป็นธุรกิจที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของบริษัทฯ

อีกทั้งความเป็นผู้นำของผู้บริหารมีความสำคัญที่จะทำให้โครงการ (project) ใหม่ๆ ที่ท้าทายประสบความสำเร็จ ทั้งในการตัดสินใจและทำให้คนจำนวนมากทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และเติบโตต่อไปในอนาคต อีกทั้งต้องกล้าเปลี่ยนตัวเอง

ทั้งนี้วิธีที่ดีที่สุดคือการต่อยอดจากสิ่งที่เราเคยทำ เพราะมี resource ฐานลูกค้า ซึ่งจะเป็นการสร้างธุรกิจโอกาสความเป็นไปได้ในการประสบความสำเร็จมากว่าธุรกิจใหม่ๆ ที่เราไม่มีประสบการณ์ และฐานลูกค้า

ขณะที่บริษัทฯ ต้องการเข้าไปในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี ใช้ intelligent ของคนไปทำนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจที่ยังไม่มีใครเข้าไปทำมากนัก  ทำให้ต้องกล้าจินตนาการ กล้าสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่แตกต่าง ซึ่งย่อมมีทั้ง high risk high return แต่หากทำสำเร็จ และมีฐานลูกค้าที่กว้าง จะทำให้บริษัทฯ เข้าไปอยู่ในธุรกิจที่มีโอกาสในการทำกำไรสูง นอกเหนือจากประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและเป็นความท้าทายของบริษัทฯ

รวมทั้งปัจจัยภายนอกเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย เช่น ความไม่เสถียรของ global market สงครามการค้า สงครามยูเครน-รัสเซีย ทำให้โจทย์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจใหม่ๆ มีความท้าทายมากขึ้น

Back to top button