ผู้ปกครองเฮ! ครม.เว้นภาษีนำเข้า “คาร์ซีท” ถึงสิ้นปี 66

ผู้ปกครองเฮ! ครม. เห็นชอบยกเว้นภาษีนำเข้า “คาร์ซีท” สำหรับเด็ก โดยให้มีผลถัดจากวันที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจนถึงสิ้นปี 66  หวังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้เห็นชอบให้ยกเว้นอากรคาร์ซีทสำหรับเด็กที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่จัดเก็บในอัตรา 20% โดยให้มีผลถัดจากวันที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจนถึงสิ้นปี 2566 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากคาร์ซีทในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง

Back to top button