บอร์ด ACC ไฟเขียวขาย “สระบุรี โซล่าร์” รับทรัพย์ 272 ลบ. จ่อบุ๊กพิเศษ Q2

บอร์ด ACC ไฟเขียวขาย “สระบุรี โซล่าร์” ให้ “เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี” รับทรัพย์ 272 ล้านบาท จ่อบุ๊กพิเศษไตรมาส 2/65


บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ได้อนุมัติให้บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด (บริษัทย่อย) ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท สระบุรี โซล่าร์ จำกัด ทั้งหมด จำนวน 2,760,000 หุ้น ในราคา 272,136,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาท ถ้วน) หรือ ราคา 98.60 บาทต่อหุ้น ให้กับ บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ผู้ซื้อ) โดยให้ผู้ซื้อชำระราคาและรับ โอนกรรมสิทธิ์หุ้นที่ซื้อขายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565

Back to top button