BTS เข้ม! สวมแมสก์ – เว้นระยะห่าง หลังยอดผู้โดยสารทะลุ 6 แสนคน/วัน

BTS คงมาตรการเข้มป้องกัน "โควิด" ต้อนรับเปิดเมือง ขอความร่วมมือสวมแมสก์ในพื้นที่แออัด หลังปัจจุบันผู้โดยสารกลับมาใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับสภาวะปกติ


นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ ส่งผลให้ผู้โดยสารกลับมาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมียอดผู้โดยสารสูงสุดกว่า 670,000 เที่ยวคนต่อวัน

นอกจากนี้ ด้วยมาตรการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร ทำให้ประชาชนสามารถเลือกสวมหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจนั้น เชื่อว่าจะมีผู้โดยสารกลับมาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้โดยสารขณะใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งบริเวณพื้นที่สถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด ที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เช่น ในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิด-19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

โดยบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมภายในสถานี และขบวนรถไฟฟ้า พร้อมกับตั้งจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี รวมถึงให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มความถี่ขบวนรถไฟฟ้าเต็มอัตรา 98 ขบวน ในช่วงเวลาที่ผู้โดยสารหนาแน่น ที่สำคัญภายในขบวนรถไฟฟ้าบริษัทฯ นำร่องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ “ไดกิ้นสตรีมเมอร์” ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึง 99.9%

Back to top button