ตลท. จับ K พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 4 ก.ค.65

ตลท. จับ K พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 เริ่ม 4 ก.ค.-22 ก.ค. 65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K พร้อมด้วย ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ K-W1 เข้าข่ายมาตรการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 65 สิ้นสุดวันที่ 22 ก.ค. 65

Back to top button