จับตา! JAS วิ่งแรง เก็งปันผลพิเศษ หลังเทขาย “3BB-JASIF” กว่า 3 หมื่นล้าน

จับตา! JAS วิ่งแรง เก็งปันผลพิเศษ หลังเทขาย “3BB-JASIF” กว่า 3.24 หมื่นล้าน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ (3 ก.ค.65) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB รวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อย ของ TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด และการได้มา ซึ่ง บริษัท ทรี บีบี จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF จาก บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท ทั้งนี้ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

สำหรับเบื้องต้น ทาง “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสอบถามไปยังนายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งระบุว่า JAS มีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษสูงมาก

ทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นคาดการณ์ว่าการทำธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่ง JAS ได้รับเงินมูลค่า 32,420 ล้านบาท ทำให้คาดว่าจะมีการปันผลพิเศษ อยู่ที่ราว 3.58 บาท/หุ้น

Back to top button