PTTGC ตั้ง “เอจีซี วีนิไทย” หลังควบ “VNT- AGC-TH” ฉลุย! ลุยธุรกิจเคมีภัณฑ์ในอาเซียน

PTTGC ตั้ง “เอจีซี วีนิไทย” หลังควบ “วีนิไทย-ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์” ฉลุย! เดินหน้าธุรกิจผลิตและจำหน่าย PVC-Chlor-Alkali ก้าวสู่บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า วันนี้(4 ก.ค.65) บริษัทมีการรายงานความคืบหน้า หลังได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) หรือ VNT เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2565 ร้อยละ 37.8 เป็นที่เรียบร้อย และบริษัทฯมีแผนควบรวมกิจการระหว่าง VNT กับ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด(AGC-TH) เพื่อก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AVT โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้ทำการควบรวมกิจการและการก่อตั้งบริษัทใหม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ภายหลังการจัดสรรหุ้นใน AVT ส่งผลให้บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน AVT ร้อยละ 27.32 โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้ง AVT นี้ จะเป็นการพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ PVC และ Chlor-Alkali ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Back to top button