ครม. เคาะงบกลางกว่า 8 พันลบ. เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ นาน 6 เดือน

ครม. เคาะงบกลาง 8.4 พันลบ. เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4 กลุ่ม จำนวน 10.9 ล้านคน นาน 6 เดือน


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดสรรงบกลาง ปี 65 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ 4 กลุ่ม จำนวน 10.9 ล้านคน วงเงินประมาณ 8.4 พันล้านบาท โดยมีระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย. – ก.ย. 65 แบ่งเป็น

1.อายุ 60-69 ปี ได้รับจัดสรร รายละ 100 บาท/คน/เดือน

2.อายุ 70-79 ปี ได้รับจัดสรร รายละ 150 บาท/คน/เดือน

3.อายุ 80-89 ปี ได้รับจัดสรร รายละ 200 บาท/คน/เดือน

4.อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับจัดสรร รายละ 250 บาท/คน/เดือน

อย่างไรก็ตามโครงการนี้เคยได้เข้าที่ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดสรรงบจึงทำให้เกิดความล่าช้า และเป็นที่มาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้งบกลาง เพื่อหวังบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทางรายได้

Back to top button