มือขึ้น! SAMTEL คว้า 2 งานใหม่ รับเงิน 626 ลบ.

SAMTEL คว้า 2 งานใหม่ ให้เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขาปี 2565 ของธนาคารออมสิน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร Upgrade ระบบ SAP กับการประปานครหลวง มูลค่ารวม 625.95 ลบ.


บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL เปิดเผยว่า บริษัท และบริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SAMTEL ถือหุ้น 99.99% ได้รับจ้างงาน 2 โครงการ มูลค่ารวม 625.95 ล้านบาท

  1. SAMTEL ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขาปี 2565 ของธนาคารออมสิน โดยเสนอราคา 416.12 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2. กิจการค้าร่วม พีเอ็น เอ ที (PNAT) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด และ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ในสัดส่วนร้อยละ 80:20 ได้ลงนามสัญญาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร Upgrade ระบบ SAP กับการประปานครหลวง (กปน.) มูลค่าโครงการ 262.28 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยในส่วนของบริษัทย่อย 209.83 ล้านบาท จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 540 วัน

Back to top button