TIDLOR ยัน! ไร้กระทบดอกเบี้ยขาขึ้น ชูพื้นฐานแกร่งการันตีเรทติ้ง A

TIDLOR ไม่ห่วงเรื่องอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น มั่นใจพื้นฐานแกร่งการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งที่ A แนวโน้ม Stable พร้อมมอบเงินพิเศษให้แก่พนักงานช่วยบรรเทาค่าครองชีพ


นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)  หรือ TIDLOR เปิดเผยถึงสถานการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ว่ามีผลโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่ออย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่สำหรับ TIDLOR ไม่ได้มีความกังวลในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งที่ A แนวโน้ม Stable ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา TIDLOR ลงทุนด้านพื้นฐานการดำเนินธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนด้านนวัตกรรมลดลงเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เงินติดล้อสามารถบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

นายปิยะศักดิ์ ยังกล่าวเพิ่มอีกว่า อีกหนึ่งประเด็นที่ผู้บริหารความสำคัญคือ ความเป็นอยู่ของพนักงานในช่วงภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น พนักงานมีต้นทุนในการดำเนินชีวิตสูงขึ้น โดยบริษัทฯ ได้อนุมัติเงินพิเศษช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพนักงานจำนวนกว่า 6,000 คน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงภาวะเงินเฟ้อ

Back to top button