“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 2,366 คน เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย

"โควิด" วันนี้ ป่วยใหม่ 2,366 ราย เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,366 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,362 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 4 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (7 ก.ค. 2565) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,366 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,362 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,315,376 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,234 ราย หายป่วยสะสม 2,314,635 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,904 ราย เสียชีวิต 20 ราย เสียชีวิตสะสม 9,080  ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 757 ราย

Back to top button