BANPU มุ่งขับเคลื่อน ESG ลุยโครงการดักจับ-กักเก็บ “คาร์บอน” สหรัฐฯ จ่อเดินเครื่องปี 66

BANPU จับมือ “EnLink” ผู้ให้บริการระบบกลางน้ำด้านพลังงานรายใหญ่ในสหรัฐฯ ร่วมพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บ “คาร์บอนไดออกไซด์” ในสหรัฐฯ คาดเดินเครื่องปี 66 ตอกย้ำหลัก ESG และจุดยืน “Smarter Energy for Sustainability


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ขับเคลื่อนครั้งใหญ่สู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) อย่างเป็นรูปธรรม โดย BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Sequestration: CCS) ร่วมกับบริษัท EnLink Midstream, LLC (EnLink) ผู้ให้บริการระบบกลางน้ำด้านพลังงาน (ระบบแยก อัดก๊าซ และท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ) รายใหญ่ในสหรัฐฯ โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการครอบคลุมแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ ในรัฐเท็กซัส คาดว่าพร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ภายในปี 66 สนับสนุนการยกระดับความยั่งยืนในกระบวนการผลิต ตอกย้ำหลัก ESG และจุดยืน “Smarter Energy for Sustainability”

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การแสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสอดรับกับทั้งเทรนด์พลังงานโลก และนโยบายของภาครัฐในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

สำหรับการลงทุนในโครงการ CCS เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการร่วมมือและสร้างพลังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ เข้าสู่เป้าหมายในการเข้าร่วมสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ได้เร็วมากขึ้น

โดยโครงการ CCS ที่ BKV ร่วมพัฒนากับ EnLink นับเป็นหนึ่งในโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เชิงพาณิชย์โครงการแรกที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐฯ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตและการขนส่งก๊าซธรรมชาติ โดย EnLink จะขนส่งก๊าซธรรมชาติของ BKV ที่ถูกผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ผ่านท่อขนส่งไปยังโรงงานแยก และอัดก๊าซ ในรัฐเท็กซัส ซึ่งในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกดักจับ บีบอัด และขนส่งกลับไปหลุมใต้ดินของ BKV เพื่อจัดเก็บ และไม่มีการปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอีก

ด้านนายคริสโตเฟอร์ กาลนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BKV Corporation ในสหรัฐฯ เผยว่า BKV มุ่งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังคงดำเนินธุรกิจตามหลักความยั่งยืน โดยจัดตั้งหน่วยงานดีคาร์บอน เวนเจอร์ส (dCarbon Ventures) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ BKV อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงขับเคลื่อนนวัตกรรม และพัฒนาโครงการ CCS ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานที่ช่วยผลักดันเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) ในปัจจุบันของ BKV ประมาณร้อยละ 10 ถือเป็นก้าวสำคัญของการเดินหน้าสู่เป้าหมายของ BKV ในการปล่อยก๊าซดังกล่าวสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 68

ทั้งนี้ BANPU ยึดมั่นในหลัก ESG ที่คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ และถือเป็นแนวทางในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ตอบโจทย์การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เทคโนโลยี Combined Cycle Gas Turbines (CCGT) ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรัฐฯ และเทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถ่านหินให้กลายเป็นก๊าซเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (Integrated Gasification Combined Cycle: IGCC) ในโรงไฟฟ้านาโกโซ ในญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลสาร รวมทั้งเน้นลงทุุนในธุุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

Back to top button