PTT นำร่องบริจาค 3 พันลบ.เข้า “กองทุนน้ำมัน” อุ้มค่าครองชีพประชาชน

บอร์ด PTT อนุมัติส่งเงินเข้า “กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง” เดือนละ 1 พันล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพลังงานของประชาชน รวมทั้งรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติสนับสนุนเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากสถานการณ์วิกฤต เป็นจำนวนเงินเดือนละ 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา  3 เดือน รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท สนับสนุนภาครัฐในการแบ่งเบาภาระค่าพลังงานของประชาชน รวมทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ปตท. ได้ช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าครองชีพด้านพลังงานให้แก่ประชาชนไปแล้วกว่า 14,800 ล้านบาท

โดย ปตท. ในฐานะบริษัทมหาชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและภาคประชาชนของประเทศในวงกว้าง จึงได้ช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ ให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การตรึงราคาขายปลีกช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้รถ NGV ส่วนบุคคล และผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการ จัดหาน้ำมันดิบเพื่อเพิ่มปริมาณสำรอง

ตลอดจนช่วยบรรเทาภาระต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมจากวิกฤตโควิดในโครงการลมหายใจเดียวกันกว่า 1,046 ล้านบาท

“ปตท. พร้อมเป็นกำลังสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วน รวมถึงการดูแลสังคมและชุมชน  เพื่อให้คนไทยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้โดยเร็ว” นายอรรถพล กล่าว

ทั้งนี้ ยังต้องจับตาว่ากลุ่มโรงกลั่นจะมีวิธีการในการนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันอย่างไร หลังจากที่ PTT ได้นำร่องการนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเดือนละ 1 พันล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3 พันล้านบาท

Back to top button