BTS คว้าใบประกาศนียบัตร “CAC” 3 ปีซ้อน ตอกย้ำบริษัท “ธรรมาภิบาล”

BTS เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรจาก “Thai Private Sector Collective Action Against Corruption” ตอกย้ำความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


นายรังสิน  กฤตลักษณ์  กรรมการบริหารและผู้อํานวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า บริษัทเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรจาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ภายใต้แนวคิด “จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน”

โดย บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2561 และใบรับรองจะมีอายุสามปีหลังจากวันที่ออก การรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

Back to top button