อั้นไว้ก่อน! พรุ่งนี้ OR-BCP ลดราคา “เบนซิน-โซฮอล์” 80 สต. เว้น E85 ลง 50 สต.

รอเติมพรุ่งนี้ OR-BCP ปรับลดราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 80 สต. ส่วน E85 ปรับลง 50 สต. ส่วนดีเซลทุกชนิดคงเดิม


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ปรับลดราคาเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 0.80 บาท ส่วน E85 ปรับลด 0.50 บาท ส่วนดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (16 ก.ค.65) เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ราคาลิตรละ 46.16 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.75 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.48 บาท, E20 ลิตรละ 37.64 บาท และ E85 ลิตรละ 33.64 บาท ส่วนน้ำมันดีเซล B7, B10 และ B20 ราคาลิตรละ 34.94 บาท ดีเซลพรีเมี่ยม B7 ลิตรละ 46.36 บาท

Back to top button