NDR กางแผนปี 65 เน้นบริหารต้นทุน-เพิ่มมาร์จิ้น คงเป้ายอดขายแตะพันล้าน

บอร์ด NDR มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย “เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท” ลุยลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ช่วงไตรมาส 1/66 กางแผนปีนี้เน้นบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท


นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ NDR กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

“ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก

Back to top button