“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 2,424 คน เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย

"โควิด" วันนี้ พบป่วยใหม่ 2,424 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 9,400 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (22 ก.ค. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,424 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,424 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,347,450 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,816 ราย หายป่วยสะสม 2,347,265 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,028 ราย เสียชีวิต 25 ราย เสียชีวิตสะสม 9,400 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 868 ราย

Back to top button