ลุ้น ! ครม.อัดแคมเปญภาษีหนุนใช้ “รถยนต์ EV”

คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขอเสนอของกระทรวงการคลัง อนุมัติมาตรการสนับสนุนการใช้และผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV รวมถึงลดภาษีประจำปีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและ ครม. สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนการใช้และผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV โดยกระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบผลิต ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเสนอโครงการสลากการกุศล

ด้านกระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวตามกฎหมายว่า ด้วยรถยนต์ พ.ศ…

กระทรวงพลังงาน เสนอ การขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย เพื่อรองรับการกู้เงินเสริมสภาพคล่องจากการรับภาระค่าไฟฟ้า

นอกจากนี้ จะมีการเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ… ซึ่งมาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม

Back to top button