TRUE ออกหุ้นกู้ 5 ชุด ชูดอกเบี้ย 3-4.9% เล็งเปิดจอง 10-11,15 ส.ค.นี้

TRUE เตรียมออกหุ้นกู้ 5 ชุด ชูดอกเบี้ย 3-4.9% เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน คาดเปิดจอง 10-11 และ 15 ส.ค.65 พร้อมเพิ่มทางเลือกนักลงทุนเปิดจองซื้อผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท


กลุ่มทรู มุ่งสู่การเป็นเทคคอมปานีเต็มรูปแบบ ดึงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลที่แข็งแกร่งพร้อมก้าวสู่โลกเทคโนโลยียุคใหม่ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TRUE จำนวน 5 ชุด โดยหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด อายุตั้งแต่ 3 ปี 3 เดือน ถึง 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 4.00-4.90% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี เสนอขายให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และสถาบัน (PP-II&HNW)

โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” (มุมมองเป็น “บวก”) คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 10-11 และวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่านธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และทหารไทยธนชาต พร้อมเพิ่มช่องทางจองซื้อที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ท โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE กล่าวว่า กลุ่มทรู เดินหน้าสู่เทคคอมปานี ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แข็งแกร่ง ผสานระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรพร้อมรองรับการเติบโตในการใช้งานของทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนร่วมเติบโตและเปลี่ยนผ่านสู่โลกเทคโนโลยียุคใหม่ไปด้วยกันกับหุ้นกู้ TRUE ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” (มุมมองเป็น “บวก”) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันที่ 10-11 และวันที่ 15 สิงหาคมนี้

สำหรับหุ้นกู้ TRUE จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เตรียมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ดังนี้

  1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00%ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25%ต่อปี
  3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90%ต่อปี

รวมทั้งเสนอขายให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และ/หรือสถาบัน (PP-II&HNW) จำนวน 2 ชุด ดังนี้

  1. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00%ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25 %ต่อปี

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ TRUE ในครั้งนี้ ยังเพิ่มช่องทางการจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท สำหรับการจองซื้อหุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี 3 เดือน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทั่วไปสามารถทำรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ที่ App Store และ Play Store หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truemoney.com หรือ โทร. 1240

โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.thหรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน BualuangmBanking

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป SCB Easy

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

Back to top button