SCC กำไรไตรมาส 2 ลด 42% เหตุต้นทุนพุ่ง ยังแจกปันผล 6 บ. XD 10 ส.ค.นี้

SCC กำไรไตรมาส 2/65 ลดลง 42% เหลือ 9.93 พันลบ. จากปีก่อนมีกำไร 1.71 หมื่นล้านบาท สาเหตุมาจากต้นทุนปรับสูงขึ้น ส่วนงวด 6 เดือนแรกมีกำไรลดลง 41% และยังแจกปันผล 6 บ./หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 ส.ค.65 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 26 ส.ค.65


บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 และงวด 6 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/65 มีกำไรลดลง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเคมิคอลส์ ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์ลดลง เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และอุปสงค์จากกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคชะลอตัว สําหรับไตรมาสที่ 2/65 ธุรกิจเคมิคอลส์รับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ 1,040 ล้านบาท

นอกจากนี้ เตรียมจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 เป็นเงินสดในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 10 ส.ค. 65 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 ส.ค. 65

Back to top button