GUNKUL ยันปลอดภัยหากใช้ “กัญชา” ถูกวิธี เสริมสุขภาพ-หนุนเศรษฐกิจไทย

GUNKUL ยืนยันหากใช้กัญชาถูกต้องและปลอดภัยตามหลักการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และต่อยอดด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย


นายพงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า หากพิจารณาในหลักการการใช้กัญชาอย่างถูกต้องและปลอดภัย จะเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพและอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นผลบวกกับประชาชน  โดยต้องมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการบังคับใช้ทางกฎหมาย เพื่อควบคุมการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณะสุขและรัฐบาลยืนยันสนับสนุนใช้กัญชาในทางการแพทย์เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย

อีกทั้งการนำมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการนำสมุนไพรมาประกอบอาหารตามเทรนด์การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งการปลดล็อกของกัญชาในครั้งนี้ ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสได้นำภูมิปัญญาของแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งยืนยันในหลักการการใช้กัญชาอย่างถูกต้องปลอดภัย

โดยบริษัทในฐานะภาคเอกชนเล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกัญชาที่ให้ประโยชน์สูงสุด ทั้งเรื่องการแพทย์และในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ประกอบกับการขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยทางด้านเส้นทางกัญชาทางการแพทย์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีการตั้งเป้าให้มีการดำเนินการในการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวกัญชา กัญชง  ซึ่งการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์ในการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเพื่อการแพทย์  โดยความร่วมมือระหว่างเรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย และ THCG ผู้ประกอบการที่ดำเนินการทางด้านกัญชาและกัญชงที่ถูกต้องตามระเบียบอนุญาตจากทางภาครัฐ ร่วมจัด  Chaophraya Canna Cruise ที่จะเป็นที่สุดบนลำน้ำเจ้าพระยากับเรือกัญชาลำแรกของประเทศ ที่จะมุ่งเน้นการให้ความรู้ ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยไม่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นเพื่อสันทนาการเป็นวัตถุประสงค์หลัก โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะเน้นให้ความรู้ ประกอบด้วย

  1. การให้ความรู้ด้านประโยชน์ของกัญชา อาหาร และเครื่องดื่มกัญชาเพื่อเป็นยาอย่างถูกต้อง
  2. กิจกรรมแนะนำศาสตร์การนวดบำบัดออฟฟิศซินโดรมด้วยน้ำมันกัญชา
  3. อิ่มอร่อยหลากหลายกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย, นานาชาติ, ซีฟู้ด รวมถึงเมนูพิเศษอาหารและเครื่องดื่มที่มีใบกัญชามาประกอบอาหารแบบถูกหลักโภชนาการและได้ประโยชน์ทางการแพทย์
  4. เพลิดเพลิญชมความงามของลำน้ำเจ้าพระยาที่เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวหลักของประเทศ

นับจากวันที่รัฐบาลประกาศกัญชาเสรีในฐานะภาคเอกชนบริษัท เห็นด้วยว่าควรมีการกำกับดูแล มีระเบียบ แบบแผนในการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งการร่วมผลักดันให้องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์ของกัญชาในด้านการแพทย์จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะช่วยกันทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม และเป็นการตอกย้ำการใช้กัญชาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพ และต่อยอดพัฒนาในด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง” นายพงษ์สกร กล่าว

Back to top button