PTTEP เร่งสอบเหตุท่อก๊าซ “ซอติก้า” ระเบิด คาดปิดซ่อม 2 สัปดาห์

PTTEP เร่งตรวจสอบเหตุท่อก๊าซธรรมชาติ “ซอติก้า” ในประเทศเมียนมาระเบิด เบื้องต้นปิดวาล์วของท่อก๊าซฯ และหยุดการส่งก๊าซฯ คาดปิดซ่อมแซ่ม 2 สัปดาห์


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) สำนักงานย่างกุ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เกิดรอยรั่วที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกของโครงการซอติก้า ส่งผลให้แรงดันในท่อส่งก๊าซฯ ลดลง

โดยขณะนี้ ปตท.สผ.อ.ได้ปิดวาล์วของท่อก๊าซฯ และหยุดการส่งก๊าซฯ จากโครงการซอติก้ามายังประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยจากการระเบิดหรือเพลิงไหม้ โดย ปตท.สผ.อ. กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของการเกิดรอยรั่ว และเร่งเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมรอยรั่วดังกล่าว ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ 2 สัปดาห์ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

Back to top button