PSTC มั่นใจ “ท่อส่งน้ำมันสายอีสาน” ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ มุ่งบรรลุเป้า Net Zero

PSTC มั่นใจโครงการร “ท่อส่งน้ำมันสายอีสาน” เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซส์ ได้ถึง 80,000 ตันคาร์บอน/ปี มุ่งบรรลุเป้า Net Zero


นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ระบุว่า งานก่อสร้างโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมัน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีคลังเก็บน้ำมันที่สระบุรีถึงสถานีคลังเก็บน้ำมันที่ขอนแก่น รวมระยะทาง 342 กิโลเมตร ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) บริษัทร่วมทุนระหว่าง PSTC และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

โดยโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ลดอุบัติเหตุ และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซส์ ได้ถึง 80,000 ตันคาร์บอน/ปี เทียบเท่ากับการปลูกป่ามากถึง 670,000 ไร่ ซึ่งคาร์บอนเครดิต จะเป็นของผู้มาใช้บริการท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมันของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศอีกด้วย

Back to top button