TFM รายได้หด! กดกำไร Q2 วูบ 30% เหลือ 33 ล้าน เคาะปันผล 0.05 บ. XD 16 ส.ค.นี้

TFM รายได้ขายอาหารกุ้ง-ปลาหด! กดกำไรไตรมาส 2/65 วูบ 30% เหลือ 33 ล้าน จากช่วงเดียวกันปีก่อน ฉุดผลงาน 6 เดือนแรกปีนี้กำไรแตะ 35 ล้านบาท ลดลง 65% จากช่วงเดียวกันปีก่อน  เคาะปันผล 0.05 บ. XD 16 ส.ค.นี้ จ่ายวันที่ 31 ส.ค. 2565


บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือTFM  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจากไตรมาส 2/2565 ยอดขายอยู่ที่ 1,276.0 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.6% เป็นผลมาจาก ปริมาณการขายอาหารสัตว์ที่ลดลง 10.1% จากการปรับพอร์ตสินค้าในกลุ่มอาหารปลา และอาหารสัตว์บก

โดยรายได้จากการขายอาหารกุ้ง ไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 709.1 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  1.9% ซึ่งเป็นผลมารายได้จากการขายอาหารปลาไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 434.4 ล้านบาท ลดลง 9.8% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการปริมาณการขายอาหารปลาที่ลดลง 26.0%

นอกจากนี้รายได้จากการขายอาหารสัตว์บกไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 109.3 ล้านบาท ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับพอร์ทสินค้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มสินค้าที่มีกำไร จากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณการขายอาหารสัตว์บกลดลง 20.3%

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 16 ส.ค. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 ส.ค. 2565

Back to top button