“กบน.” ตรึงดีเซล 35 บ./ลิตร แม้ราคาตลาดสิงคโปร์ลด หนุน “กองทุนน้ำมัน” ชดเชยน้อยลง

“กบน.” ขยายเวลาตรึงราคา “ดีเซล” 34.94 บ./ลิตร เป็นสัปดาห์ที่ 6 หลังราคาตลาดสิงคโปร์ลด หนุน “กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง” ชดเชยน้อยลง


คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ กบน.ไม่มีการพิจารณาปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล เนื่องจากราคาดีเซลตลาดสิงคโปร์ปรับลดลง ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยน้อยลง

สำหรับการตรึงราคาดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 6 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สามารถช่วยเหลือราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมได้ยาวนานขึ้นแม้ว่าราคาตลาดโลกลดลงแต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีสถานะติดลบสูงถึง 116,277 ล้านบาทโดย บัญชีน้ำมันติดลบ 76,480 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 39,797 ล้านบาท

Back to top button