รถไฟความเร็วสูง “จีน-ลาว” โอกาสทองส่งออก “สินค้าเกษตรไทย” ทะลุหมื่นล้าน

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย เผย รถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว โอกาสทองการส่งออก “สินค้าเกษตร” ไทย ไปจีน ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง-แห้ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งมาแรง คาดปี 2568 มูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 4,329 ล้านบาท/ปี อนาคตจะเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาท


ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย (Krungthai Compass) เปิดเผยว่า รถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว จะเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังจีน เนื่องจาก 1) ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ง 2) เป็นอีกช่องทางช่วยรองรับการส่งออกสินค้าไปจีนที่มีแนวโน้มเติบโตและช่วยแก้ปัญหาคอขวดการขนส่งที่ติดขัดทางบก 3) ช่วยให้ SMEs เกษตรและอาหารไทยขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม CBEC ของจีนได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น 4) โอกาสในการขยายฐานตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศอื่นๆ ที่เชื่อมโยงด้วยรถไฟ

สำหรับสินค้าเกษตร และอาหารของไทยที่จะได้ประโยชน์เป็นกลุ่มแรกๆ ได้แก่ กลุ่มผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง และแห้ง และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง โดยคาดว่าในระยะแรก (ปี 2565-2568) รถไฟความเร็วสูงฯ จะช่วยเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าทั้ง 2 กลุ่มให้กับไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 4,329  ล้านบาทต่อปี และอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกปีละกว่า 10,000 ล้านบาท ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ดีปัจจัยที่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการขยายตลาดนี้เพิ่มเติม เช่น ความคุ้มค่าในการปรับเปลี่ยนการขนส่งมาเป็นทางราง และการเชื่อมต่อการขนส่งจากทางรางสู่ผู้บริโภคใน สปป.ลาว รวมทั้งอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อบังคับระหว่างประเทศต่างๆ

Back to top button