ธอส. ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ถึงสิ้นปี 65 หนุนนโยบายรัฐ หลัง “กนง.” เคาะขึ้น 0.25%

ธอส. ประกาศตรึงดอกเบี้ยเงินกู้อย่างน้อยถึงสิ้นปี 65 เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล หลัง “กนง.” เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25%


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุด อย่างน้อยถึงสิ้นปี 65 เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันนี้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เพื่อช่วยให้ลูกค้าเงินกู้ของธนาคารที่มีจำนวนเงินสินเชื่อคงค้างในปัจจุบันมากกว่า 1.52 ล้านล้านบาท ได้มีเวลาปรับตัวรับกับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ธนาคารพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามตลาด เพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับธนาคารในการนำเงินไปปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ต้องการมีบ้าน และหากในปี 66 ธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15-0.25% ต่อปี จะไม่ส่งผลให้ลูกค้าต้องผ่อนชำระเงินงวดเพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มี Buffer หรือการคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเผื่อกรณีมีการปรับอัตราดอกเบี้ยไว้ให้กับลูกค้าอยู่แล้ว

Back to top button