LANNA เปิดงบ Q2 โตทะลัก 2 เท่า รับรายได้ธุรกิจถ่านหินพุ่ง-บุ๊กกำไร PKN เฉียด 57 ลบ.

LANNA เปิดงบไตรมาส 2/65 โตทะลัก 2 เท่า แตะ 1.2 พันลบ. จากปีก่อน 322.61 ลบ. รับรายได้ธุรกิจถ่านหินพุ่ง-บุ๊กส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม PKN จำนวน 56.72 ลบ. ส่วนงวด 6 เดือนแรกกำไร 1.81 พันลบ. เพิ่มขึ้น 220% จากปีก่อนกำไร 565.24 ลบ.


บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.65 ดังนี้

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ 7,609.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 115.93 จากงวดเดียวกันของปีก่อน 4,085.55 ล้านบาท โดยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในไตรมาส 2/2565 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 รวมทั้งสิ้น 7,312.04 ล้านบาทและ 11,608.17 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 4,407.33 ล้านบาทและ 6,365.23 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 151.73 และ 121.41 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.88 และ 18.82 และราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 96.85 และ 86.36 ตามลำดับ

รวมทั้งมีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม 59.16 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 57.53 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3,529.45 เนื่องจากมีส่วนแบ่งกําไรจาก PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PKN) จำนวน 56.72ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชําระแล้วของ PKN เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

Back to top button