ตลท. จับ OTO พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 15 ส.ค.นี้

ตลท. จับ OTO พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 จนถึง 1 ก.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.  ประกาศหลักทรัพย์ฯ ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO พร้อมด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ OTO-W1 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 จนถึง 1 ก.ย.65

 

Back to top button