PROEN อวดกำไรครึ่งปีแรก โต 44% รุกสร้าง “IDC” เสริมศักยภาพบริการรับฝากวางตู้

PROEN โชว์กำไรครึ่งปีแรก โตสนั่น 44% พร้อมเร่งก่อสร้าง Internet Data Center แห่งใหม่ พื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร หวังเสริมศักยภาพที่สามารถรองรับตู้ (Rack) ไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้ และจะสามารถสร้างรายได้บริการ Data Center และ Cloud Service เพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มเปิดดำเนินการ


นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในงวดครึ่งปีแรก 65 นี้ มีรายได้รวม 818.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.83% มีกำไรสุทธิ 29.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.53% และสำหรับงวดไตรมาส 2/65 มีรายได้รวม 310.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.28% มีกำไรสุทธิ 14.48 ลบ. เพิ่มขึ้น 29.56% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตมาจากการขายสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี การให้บริการ Internet Data Center บริการ Cloud Service ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตของกลุ่มธุรกิจรับเหมาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคที่มีการเติบโตสูง ปัจจุบัน PROEN มีงานในมือ (Backlog) ประมาณ 677.43 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ถึงไตรมาส 1 ปี 66

สำหรับครึ่งปีหลังมั่นใจว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี และกลุ่มก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ PROEN Any Cloud ในรูปแบบของ Platform as a Service (PaaS) ที่ได้เปิดให้บริการไปแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

โดยในไตรมาส 3/65 นี้ บริษัทยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูล PDPA Platform ภายใต้ชื่อบริการ SPDPA Cloud Service เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าไปช่วยให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านข้อมูลต่างๆ ให้เป็นเรื่องง่าย และมีความปลอดภัยสูง SPDPA Cloud Service เป็นระบบบริหารจัดการ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อใช้สำหรับองค์กร ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกองค์กร สามารถตรวจสอบบันทึกรายการ ทบทวนความเสี่ยง บริหารสิทธิของเจ้าของข้อมูล วางแผนติดตาม แก้ไขปรับปรุง และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม

พร้อมทั้งสามารถสรุปข้อมูลที่จำเป็นส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบบันทึกรายการ (RoPA) ได้ทันเวลาภายใน 72 ชั่วโมง กรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการด้านเทคโนโลยีได้ในไตรมาส 3/65 นี้

อย่างไรก็ดีในครึ่งปีหลังนี้บริษัทได้เร่งเดินหน้าก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Internet Data Center (IDC) แห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 – ศรีนครินทร์ ซึ่งได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์ข้อมูล IDC แห่งใหม่นี้ มีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร มีศักยภาพที่สามารถรองรับการให้บริการรับฝากวางตู้ (Rack) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้ คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 4/66 ปีหน้า โดยทางบริษัทได้ดำเนินการขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประเภทกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี หมวดกิจการ Data Center และหมวดกิจการ Cloud Service ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ส่งผลต้นทุน ค่าใช้จ่ายลดลง และเพิ่มศักยภาพในการสร้างกำไรให้เพิ่มขึ้น

สำหรับในส่วนของธุรกิจรับเหมาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งสัมพันธ์กับแผนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล อีกทั้งทางภาครัฐมีแผนการพัฒนาดิจิทัล (Hyper Scalers Data Center &Cloud Service) ที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ และได้รับปัจจัยสนับสนุน ตามนโยบายการลดหย่อนด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ Data Center และ Cloud Service ส่งผลให้บริษัทและลูกค้าได้ประโยชน์จากการสนับสนุนดังกล่าว

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ บริษัท ไอคอนเนค จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ หรือ Application Software อย่างเต็มตัว

“ทำให้มั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ของปีนี้จะเติบโตเกิน 20% ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีความมั่นคงยั่งยืนในอนาคตต่อไป” นายกิตติพันธ์ กล่าว

Back to top button