TSR จับมือ SABUY รุก “สมาร์ทโฮม” ลุยออกหุ้นกู้ 1 พันลบ. รับแผนขยายธุรกิจ

TSR ผนึก SABUY ส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บุกตลาด “สมาร์ทโฮม” หวังขยายฐานลูกค้ายกระดับคุณภาพชีวิต เตรียมออกหุ้นกู้ 1 พันลบ. พร้อมวอแรนต์ TSR-W2 เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนธุรกิจใหม่


นายสยาม อุฬารวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR เปิดเผยในงานแถลงข่าว TSR Reinvention เผยโฉมธุรกิจครึ่งปีหลัง 2565 มุ่งหน้าสู่การเดินทางของนวัตกรรมใหม่จาก TSR” หลังจากผนึก Synergy plan ร่วมกับบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY บริษัทเทคโนโลยี ผู้สร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจครบวงจรโดยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีทุกมิติ เพื่อให้ผู้บริโภคก้าวข้ามขีดจำกัดของศักยภาพและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ในฐานะ Strategic Shareholder ทำให้เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ เพื่อผลักดันรายได้และกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น” และพันธกิจ “ส่งมอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ชีวิตในบ้าน..สมาร์ทขึ้น พร้อมแผนทางการเงินที่คุ้มค่าที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”

นายสยาม เปิดกล่าวอีกว่า หลังจากที่ TSR ได้ SABUY เข้ามาเป็นพันธมิตร ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท จากผู้นำธุรกิจเครื่องกรองน้ำ ทำให้มีโอกาสในการขยายตลาด และมุมมองในการขยายธุรกิจมีมากขึ้น และเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท พร้อมแจกวอแรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ TSR ในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์ อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น โดยเตรียมออกวอแรนต์จำนวนไม่เกิน 274,705,617 หน่วย พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของวอแรนต์

โดยก้าวแรกในการขยายธุรกิจ บอร์ดมีมติให้เข้าซื้อหุ้น บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH ในสัดส่วน 11.06% โดย TSR มองว่าการเข้าถือหุ้น PTECH ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในการขยายช่องทางการตลาด หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจ Vending และการขายน้ำดื่มอัลคาไลน์ผ่านตู้ Vending Plus

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในครั้งหลังของปีนี้ ภายใต้ TSR Reinvention จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน 4 ด้านประกอบด้วย 1.) WATER Treatment ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ TSR ในฐานะผู้นำตลาดเครื่องกรองน้ำ บริษัทฯ ยังคงมองหาผู้ร่วมทุนธุรกิจผลิตน้ำ หรือทำเครื่องกรองน้ำ

2.) Chanel หรือ ช่องทางการจัดจำหน่าย จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ โดยบริษัทฯ มีแผนขยายกลุ่มลูกค้าผ่าน MLM มากขึ้น ผ่านช่องทางจากบริษัทในเครือกลุ่ม SABUY ผ่านการทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายภายในเครือข่าย MLM  (Product Cross) และ Network Sale ร่วมกับ SABUY

3.) Smart Home กลุ่มบริษัทฯ เตรียมขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Smart Home เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้  ภายใต้แนวคิด “Holistic Smart Home Solution Provider” ร่วมกับทีมงานของ SABUY ตั้งเป้าเจาะฐานลูกค้าเดิมที่มีกว่า 1 ล้านรายของกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมตัวขยายไปอีกกว่า 25 ล้านครัวเรือนที่มีอยู่ทั่วประเทศ

4.) SERVICE  กลุ่มบริษัทฯ จะเดินหน้าผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ด้าน Financial Service เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง Consumer Electronics Product และการผ่อนสินค้าเพื่อเพิ่มฐานรายได้ในอนาคต

“เห็นได้ชัดว่าความร่วมมือระหว่าง TSR และ SABUY ทำให้เกิดการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สอดรับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสในการการขยายธุรกิจ เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต โดยเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจซึ่งกันและกัน จากฐานลูกค้าของ TSR ที่มีกว่า 1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ทีมงานให้บริการลูกค้าที่กระจายทั่วภูมิภาคของไทย และ SABUY Ecosystem ที่จะเข้ามาเติมเต็มธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ” นายสยาม กล่าว

นายวรานนท์ คงปฏิมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี  จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY กล่าวถึงความร่วมมือในด้านการขยายช่องทางการขายเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงขยายไปสู่ธุรกิจในเครือข่าย MLM โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า จากความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำ ทำให้เมื่อได้มาร่วมกับทาง SABUY ที่มี Ecosystem ของตนเอง มีทีมงานขายที่หลากหลายช่องทางจึงทำให้เป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจของ TSR ที่เดิมใช้การขายแบบ Direct sale เป็นหลัก สามารถเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมา ได้แก่ การเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์น้ำอัลคาไลน์ โดยนำเข้าไปขายผ่านช่องทางของตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติเวนดิ้งพลัส ของบริษัท PTECH ที่กระจายอยู่กว่า 51 จังหวัดทั่วประเทศ หรือ การเปิดเครือข่ายการขายไปถึงกลุ่ม MLM ซึ่งทาง SABUY ก็มีบริษัทธุรกิจ MLM ในเครืออยู่ อย่างเช่น Indeem เป็นต้น และยังเป็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มธุรกิจ MLM ในมุมกว้างเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ TSR รวมไปถึงการเปิดโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายช่องทางภายใต้แนวคิดนี้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ นายธันว์ เหรียญสุวรรณ ผู้บริหารระดับสูงสายงาน สมาร์ท โปรเจ็ค บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Smart Home ผ่าน IoT Product ว่า การ Reinvention ในด้าน Smart Home จะเป็นการช่วยกันสร้างนวัตกรรมด้านสินค้าใหม่ให้ขยายขอบเขตไปมากขึ้น จากผลิตภัณฑ์และบริการด้านน้ำ ที่ TSR มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่กว่า 1 ล้านครัวเรือนเป็นอย่างดี

สำหรับในส่วนของ SABUY มีแนวทางในการพัฒนาไปสู่ Lifestyle Technology อยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายได้มารวมตัวกัน จึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ตั้งเป้ามุ่งไปสู่การเป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่เรื่องน้ำไปสู่การใช้ชีวิตประจำวัน และวางเป้าหมายให้สามารถรองรับการบริการได้ครอบคลุมกว่า 25 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ตามพันธกิจของ TSR ที่ต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและอิเลคทรอนิกส์ที่ทำให้ชีวิตในบ้านสมาร์ทขึ้น และจะก้าวไปสู่ Connecting to People ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

Back to top button