“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 1,531 คน เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย

"โควิด" วันนี้ พบป่วยใหม่ 1,531 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 10,357 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (22 ส.ค. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,531 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,531 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,412,276 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,298 ราย หายป่วยสะสม 2,416,333 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 18,829 ราย เสียชีวิต 28 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 10,357 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 883 ราย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "N กรมประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 22 สิงหาคม 2565 หายป่วยวันนี้ +2,298 หายป่วยสะสม ตังแต่ มกราคม 2565 2,416,333 จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล รายใหม่วันนี้ (By RT-PCR ATK) +1,531 ผู้ป่วยในประเทศ ผู้ป่วยจากต่างประเทศ +1,531 ป่วยสะสม ตังแต่ มกราคม 2565 2,412,276 กำลังรักษา 18,829 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 883 OCกระทldงส สรุปสถานการณ์ มูลCOVID-19 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน11 เสียชีวิตเพิ่ม 28 เสียชีวิตสะสม 10,357 อา *เนื่องจากตั้งแต่ เป็นต้นมามีการปรับระบบรายงาน"

Back to top button