“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 1,749 คน เสียชีวิต 28 ราย

“ศบค.” พบโควิด ผู้ป่วยใหม่ วันนี้ 1,749 ราย เสียชีวิต 28 แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,749 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,749 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,749 ราย  และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,419,577 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,601 ราย หายป่วยสะสม 2,424,170 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 18,182 ราย เสียชีวิต 34 ราย เสียชีวิตสะสม 10,468 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 766 ราย

Back to top button