“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 2,004 คน เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย

"โควิด" วันนี้ ป่วยใหม่ 2,004 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,003 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (1 ก.ย. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,004 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,003 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,4229,488 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,745 ราย หายป่วยสะสม 2,436,111 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 15,990 ราย เสียชีวิต 25 ราย เสียชีวิตสะสม 10,630 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 736 ราย

Back to top button