เฮต่อ! พรุ่งนี้ OR-BCP ลดราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 80 สต.-E85 ลง 50 สต.

OR-BCP ปรับลดราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 80 สต. - E85 ลง 50 สต. ส่วนพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลดลง 1 บ. มีผลพรุ่งนี้ (3 ก.ย.) เวลา 05:00 น.เป็นต้นไป


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.80 บาท/ลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 0.50 บาท/ลิตร ส่วนพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลดลง 1.00 บาท/ลิตร นอกนั้นราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (3 ก.ย.65) เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 42.56บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.15 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 34.88 บาท, E20 ลิตรละ 34.04 บาท และ E85 ลิตรละ 31.84 บาท ส่วนน้ำมันพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 44.66 บาท, B10 และ B20 ราคาคงเดิม ลิตรละ 34.94 บาท

Back to top button