จับตา “Card X-InnovestX” 2 ธุรกิจสร้างเม็ดเงิน “เอสซีบี เอกซ์”

“เอสซีบี เอกซ์” ชูธง “คาร์ด เอกซ์” และ “บล.อินโนเวสท์ เอกซ์” น่าจะเป็นตัวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เร็วที่สุดในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้า


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เดินหน้าเร่งเครื่องสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจตามยุทธศาสตร์ “ยานแม่” อย่างเต็มที่ หลังได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ให้ธนาคารไทยพาณิชย์จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวน 61,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร และ คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวนดังกล่าวแล้ว ซึ่ง SCBX จะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ร้อยละ 99.06 และจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ

โดยการซื้อหุ้นบริษัทลูกจากธนาคาร และบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) และใช้เป็นเงินลงทุนให้แก่บริษัทในกลุ่ม จำนวน 12 บริษัท ทั้งนี้ เงินจำนวนนี้จะมิได้ใช้เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCBX อนึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCBX จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับรายชื่อบริษัทที่ SCBX จะซื้อหุ้นและลงทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจำนวน 12 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (ชื่อเดิมคือบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด), บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด, บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด, บริษัท มันนิกซ์ จำกัด, บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด, บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด, บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด, บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด, บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด, บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด, บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด และ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด

อย่างไรก็ตามจากจำนวนธุรกิจ 12 บริษัทในเครือ คาดว่าตัวบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด หรือชื่อเดิมคือ (บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด) น่าจะเป็นตัวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เร็วที่สุดในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้า

สำหรับ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด หรือ Card X ทำการจดทะเบียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ในส่วนของ CardX ทางบริษัทเชื่อมั่นว่าจะเข้ามาช่วยสร้างโอกาสที่ดีกว่าให้คนกลุ่มนี้ ผ่านเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต โดยการนำศักยภาพ และขีดความสามารถทางด้าน Artificial Intelligence, Digital Platform & Emerging Technologies รวมถึง Partner Ecosystem มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น เป็นธรรมมากขึ้น มีความปลอดภัย มีอิสรภาพทางการเงินและอำนาจในการจับจ่ายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด หรือ (InnovestX) โดยประกอบธุรกิจสอดรับกับทิศทางนโยบายของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจการเงินการลงทุนสู่ตลาดอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ

รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า นักลงทุน ตอบรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการเงิน และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลกการเงินแห่งอนาคต

Back to top button