PCC คว้างาน “กฟภ.” ติดตั้งระบบ SCADA มูลค่า 60 ลบ.

PCC คว้างาน “กฟภ.” สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบ SCADA โครงการนำร่องเมืองพัทยา มูลค่า 59.99 ลบ.


นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นประธานพิธีลงนามสัญญางานจ้างเหมาติดตั้งระบบ SCADA สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ โครงการนำร่องในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มูลค่าสัญญา 59,994,900 บาท โดยลงนามร่วมกับ นายอมร แดงโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC โดยมีผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำจากระบบฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบ AMI, GIS และ DTMS เป็นต้น รวมถึงออกแบบระบบการจัดการระบบจำหน่ายแรงต่ำให้สามารถตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนระบบจำหน่ายแรงต่ำ ทำให้การควบคุมและการสั่งการระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาด้านการทำงานและบำรุงรักษา เป็นไปตามกรอบการดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ SMART GRID ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Back to top button