ตลท. จับ TEAMG ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 เริ่มพรุ่งนี้!

ตลท. จับ TEAMG เข้าข่ายมาตรการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 ให้มีผล 7 ก.ย.-27 ก.ย. 65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เข้าข่ายมาตรการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 65 สิ้นสุดวันที่ 27 ก.ย. 65

 

Back to top button