จังหวะเก็บ 6 หุ้นปันผล ก่อนขึ้น XD 8 ก.ย.นี้

เก็บ AFC, BPP, HTC, NSI, SUSSO และ TPIPP วันนี้! ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 8 ก.ย. 65 เพื่อรอรับเงินปันผล


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ทำการรวบรวมรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่เตรียมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 8 ก.ย.นี้ เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับสิทธิเงินปันผลจากบริษัทเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 8 ก.ย.65 ได้แก่ AFC, BPP, HTC, NSI, SUSSO และ TPIPP โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

Back to top button