“โควิด” วันนี้ป่วยเพิ่ม 1,605 คน เสียชีวิต 20 ราย

"โควิด" วันนี้ป่วยเพิ่ม 1,605 ราย เสียชีวิต 20 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 10,766 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (7 ก.ย. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,605 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,605 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,439,134 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,618 ราย หายป่วยสะสม 2,447,149 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 14,462 ราย เสียชีวิต 20 ราย เสียชีวิตสะสม 10,766 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 695 ราย

Back to top button