“ทริสเรทติ้ง” อัพเครดิต TTA แตะ “BBB+” ชี้ธุรกิจเรือขนส่งโตต่อ-สถานะการเงินแกร่ง

“ทริสเรทติ้ง” ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร TTA แตะ “BBB+” จากเดิม "BBB"  แนวโน้ม Stable ชี้ธุรกิจเรือขนส่งโตต่อ-สถานะการเงินแกร่ง


ทริสเรทติ้ง เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทเป็นระดับ “BBB+” จาก “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

โดยการปรับเพิ่มอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงงบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและการจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวัง ทริสเรทติ้งคาดว่าธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในระยะอันใกล้จากภาวะเอื้ออำนวยของอุปสงค์และอุปทาน ขณะที่ผลการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งก็เริ่มฟื้นกลับมามีกำไรจากมูลค่าสัญญาให้บริการที่แข็งแกร่งและขอบเขตการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับอันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในระดับสูงจากความผันผวนและวัฏจักรขึ้นลงของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและการให้บริการนอกชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท ความพยายามในการขยายไปยังธุรกิจใหม่ ๆ ที่แม้ว่าอาจเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาวหากประสบความสำเร็จ แต่ในระยะสั้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นปัจจัยลบต่ออันดับเครดิต

ขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวังว่าบริษัทจะดำรงความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน และรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ให้ต่ำกว่า 1.5 เท่าได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

โดยปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง อันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากสถานะการเงินของบริษัทอ่อนแอลงกว่าที่ประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องยาวนานหรือจากการลงทุนจำนวนมาก โอกาสในการปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นมีจำกัดในระยะสั้น แต่อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจและแหล่งรายได้มีความหลากหลายมากขึ้น จนทำให้ฐานรายได้ของบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นและผันผวนลดลงในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งของงบดุลไว้ได้

Back to top button