ตลท. จับ CRANE-JDF ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 12 ก.ย.นี้

ตลท. จับ CRANE-JDF เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 “แคชบาลานซ์” เริ่ม 12 ก.ย.-30 ก.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) หรือ CRANE และบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ JDF ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.65 และสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65

Back to top button