ชาวสวนปาล์มเฮ! พณ.ไฟเขียวประกันรายได้ปี 4 วงเงิน 6 พันล้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านฉลุย เตรียมเสนอเข้า กนป. เห็นชอบเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมันปีที่ 4 มาตรการคู่ขนาน คาดใช้งบประมาณ 6,437 ล้านบาท


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ครั้งที่ 2/65 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมันปี 4 ที่ราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม คาดว่าจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,437 ล้านบาท หลังจากนี้จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. เห็นชอบต่อไป

โครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมันปี 4 จะยังคงมาตรการเดิมจาก 3 โครงการที่ผ่านมา หลักเกณฑ์หลัก เช่น ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาทต่อครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และผลปาล์มต้องอายุ 3 ปีขึ้นไป กำหนดจำนวนเกษตรกรไว้ 3.8 แสนครอบครัว จะมีการจ่ายเงินส่วนต่าง 12 งวด ถ้าราคาปาล์มในตลาด ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาท โดยจะกำหนดราคาอ้างอิงทุก 30 วัน เริ่มจ่ายส่วนต่างงวดแรก 15 ก.ย. 65 – 15 ส.ค. 66 วงเงินที่เตรียมไว้สำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน 6,128 ล้านบาท

ส่วนมาตรการคู่ขนาน เช่น สนับสนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบกิโลกรัมละ 2 บาท โดยมีเงื่อนไข 2 ข้อ คือ 1.สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศล้นจนสูงเกินกว่า 300,000 ตัน 2.ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดโลก จะช่วยผู้ส่งออกกิโลกรัมละ 2 บาท จะดำเนินการจนถึงเดือน ก.ย. 2566 ตั้งวงเงินไว้ 309 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ เห็นชอบปรับปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มที่ปรับลดลงมา ด้วยการปรับจาก B5 เป็น B7 โดยจะเสนอเข้า กนป. พิจารณาเห็นชอบ และได้มีการสั่งการให้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานการรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องชั่งอย่างสม่ำเสมอ  รวมทั้ง ห้ามลานเทใช้ตะแกรงร่อนลูกร่วง และเข้มงวดการจดทะเบียนลานเท และขอให้รับซื้อเฉพาะผลปาล์มสุกเพื่อจะได้ผลปาล์มที่มีคุณภาพทำให้เกษตรกรช่วยสนับสนุนการตัดผลปาล์มที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบต่อไปได้ด้วย

โดยขณะนี้ราคาผลปาล์มปรับลดลงมา เฉลี่ย 5.70 – 6 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซียเฉลี่ย 29 บาทต่อกิโลกรัม จากเทียบช่วงเดียวกัน 35 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่น้ำมันปาล์มดิบในประเทศอยู่ที่ 32 – 33 บาทต่อกิโลกรัม สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในปัจจุบันอยู่ที่ 2.6 แสนตัน ต่ำกว่าช่วงเดียวกันซึ่งอยู่ที่ 3.5 แสนตัน

Back to top button