OR ฤกษ์ดีเปิด Cafe Amazon สาขาแรก “ซาอุดีอาระเบีย” ตั้งเป้า 10 ปี 150 แห่ง

OR เปิดสาขา Cafe Amazon แห่งแรกในกรุงริยาด “ซาอุดีอาระเบีย” ภายใต้แนวคิด Taste of Nature โดยมีแผนเปิดรวม 150 สาขา ภายในระยะเวลา 10 ปี


นายเบเดอร์ อัลเบเดอร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการประสานงานนักลงทุน และนายฟาฮัด อัลนาอีม รัฐมนตรีช่วยว่าการพัฒนาการลงทุน พร้อมด้วย นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา รักษาการเอกอัครราชทูตประจำประเทศซาอุดีอาระเบีย และนายฮัดเซน อัลอับดุล-เคเดอร์ เลขาธิการสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญามอบสิทธิ Master Franchise ธุรกิจ Cafe Amazon ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่าง ดร.อีหมาด อับดุลอะซิส อัล ดูแค ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็ม และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และร่วมพิธีเปิดร้าน Cafe Amazon สาขา InterHealth Hospital หรือ IHH ณ กรุงริยาด ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศซาอุดีอาระเบีย

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยมีนโยบายฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับประเทศซาอุดีอาระเบีย โออาร์ เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดค้าปลีกในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดร้านกาแฟพรีเมี่ยมที่มีกำลังอุดหนุนของผู้บริโภคในประเทศซาอุดีอาระเบียเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพันธกิจของ โออาร์ ในการขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก (Scale Portfolio for The Global Market)

สำหรับการลงนามสัญญาให้สิทธิ Master Franchise และการเปิดให้บริการ Cafe Amazon สาขา IHH ณ กรุงริยาดในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอีกก้าวสำคัญที่ Cafe Amazon จะขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น และมุ่งสู่การเป็น Global Brand ต่อไป

โดยปัจจุบัน Cafe Amazon เปิดให้บริการทั้งในประเทศไทยและอีก 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เวียดนาม โอมาน และซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ การขยายสาขา Cafe Amazon ในประเทศซาอุดีอาระเบียจะใช้แนวคิด Taste of Nature เช่นเดียวกับในประเทศไทย โดยลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์จากบรรยากาศร้านที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและเมนูพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อผู้บริโภคชาวซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะ ได้แก่ Iced Americano Coconut และ Iced Coconut Caramel Latte ซึ่งใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ โดยมีแผนเปิดร้าน Cafe Amazon รวม 150 สาขา ภายในระยะเวลา 10 ปี

Back to top button